Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 19.11.2010, ajantasaistettu 5.1.2021

Rekisterin pitäjä

Bazar Kustannus
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
puh.+358 20 179 1121
Y-tunnus: 0599340-0

Yhteyshenkilö: Kristina Forsström-Pellilä, kristina@bazarkustannus.fi

Rekisterin nimi

Bazar Kustannus Oy:n markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja kerätään Kirjaklubiin rekisteröitymisen yhteydessä ja niitä käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella kustantamon markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön sähköpostiosoite tai henkilön etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Kirjaklubin rekisteritiedot tulevat liittymislomakkeella annetuista tiedoista. Tietoja kerätään myös sähköisten kilpailujen ja markkinointikampanjoiden avulla (lupa näissä keinoissa pyydetään aina erikseen).

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kävijärekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena Emailerin servereillä. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.