Anne Lene Johnsen

Anne Lene Johnsen (s. 1968, kuvassa vasemmalla) oli hyvä koulussa ja harrasti matematiikkaa myös vapaa-ajallaan. Sittemmin hän on tehnyt tutkinnot kauppatieteissä, kognitiivisessa neurotieteessä, psykologiassa ja sosiaalipsykologiassa sekä toiminut opettajana eri ikäisille opiskelijoille. Johnsenin julkaisutuotantoon kuuluu monia aivojen kehittämistä käsitteleviä kirjoja.

© Oda Hveem

Lisää kirjailijalta